جهنم

چشمام خیلی کدر شدند،انگار یه لایه کثیفی روشونو گرفته،دلم یه اشک فراوون میخواد که تمیزشون کنه و آدمارو روشن و شفاف ببینم..اشکی که دلم رو هم تمیز کنه ،لکه های سیاهی که روش نشسته از بین ببره..

چقدر این روزا دنیا برای زندگی کردن سخت شده، یعنی قراره یه روزی همه چیز تغییر کنه؟مگه نه اینکه هرروز داره اوضاع بدتر میشه؟؟؟؟همه جا جنگ،درگیری،از همه طرف خبر سو ء استفاده قویترا از ضعیفترا میرسه، سوء استفاده از هر نوعی ..و تو هیچ کاری نمی تونی بکنی١ یا باید چشما و گوش هاتو ببندی،سرتو بندازی پایین و دعا کنی کاری به کار تو نداشته باشن،درست به شیوه گوسفندی، یا سرتو  به همه طرف بچرخونی و گوشهاتو باز کنی و بگی پس این خدا کجاست؟؟

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
علیرضا

خدا همین نزدیکی هاست فقط کافیه چشماتو ببندی و گوشهاتو باز کنی تا صداشو نشنوی درست مثل فرشته ها