کلافه

چرا آدما نمی تونن زندگیشون رو بکنن و کاری به کار همدیگه نداشته باشن؟

دیروز از طرف اداره برای گزینش خواسته شدم،هر کاری کردم نتونستم ظاهرم رو برای خوشایند آدمای دیگه تغییر بدم؛مثل هر روز رفتم گزینش..اونجا کلی نصیحت شدم و حساب پس دادم که بهترِ مانتوی گشاد بپوشم و زیر مقنعه ام هد بند بزنم که نکنه یکوقت آقایون محترم جامعه به گناه بیفتند!!!!

همون روز شب دعوت شدیم به مهمونی...توی مهمونی هم کلی توجیه شدم که حجاب فقط محدودیته و باعث آزار و اذیت میشه و....نهایتا بهتر نیست روسریم رو بردارم.....اینجوری به آقایون محترم جامعه توهین میشه که من راجع بهشون بد فکر   می کنم...

یکی نیست بگه بابـــــــــــــــــا آدم حسابی مگه من به تو میگم چرا چادر سرت              می کنی؟مگه من به تو میگم چرا حجاب نداری؟

بذار زندگیمو بکنم هر کس خدای خودش رو داره و اعتقادات خودش روکلافه

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
کاوه کیهان

سلام مرسی ازسرزدنت...درمورداین مطلبت هم نظری ندارم....فقط خیلی منوتوفکرفروبرد..خیلی.. تابعد...